שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר (י-ם) 5501/18 - ביאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | 5501-18 | 21.10.2018
קבלת ערר המוקד להגנת הפרט התובע להאריך את היתר התושבות הארעית של פלסטינית החיה בירושלים זה כמעט עשרים שנה. משרד הפנים לא האריך את ההיתר כיוון שטרם התקבלה עמדת גורמי הביטחון בעניין. בית המשפט דוחה את טענת המדינה וחוזר על קביעתו כי "אשרה בה החזיק אדם כדין, תוארך כל עוד אין תשובה בבקשה להאריכה או בבקשתו להפנות אותו למעמד לפי נוהל אחר". בית המשפט פוסק הוצאות בסך 1,500 ש"ח לטובת המוקד.
עדכונים
22.10.2018
פסק דין בערר של המוקד להגנת הפרט: על משרד הפנים להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למבקשי מעמד הפועלים בהתאם לנהליו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב