שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
רשות ההגירה נ' אבו חאפיז - פרוטוקול והחלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין
פסיקה | 10.10.2018
עדכונים
14.10.2018
צעיר פלסטיני מוחזק במעצר מזה שנה ושמונה חודשים בניסיון לגרשו לברזיל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב