שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הודעה על כוונה להחרים ולהרוס חלקים במבנה בו מתגורר __פאדל (ת"ז____)
מסמכים אחרים | 2.4.2018
הודעת הצבא על כוונתו להרוס את בית משפחתו בעקרבה של חשוד בביצוע פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים במרץ 2018. בבית גרים הוריו, שלושת אחיו, אשתו ושלושת ילדיו הקטנים של החשוד.
עדכונים
6.9.2018
בצעד חריג קיבל הצבא השגה של המוקד להגנת הפרט כנגד הריסה עונשית: הבית בעקרבה לא ייהרס בשל "נסיבות העניין"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב