שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הפעלת הסמכות מכוח תקנה 119 כנגד בית משפחת המחבל פאדל ת"ז __ - רצח עדיאל קולמן ז"ל
מסמכים אחרים | 5.9.2018
הודעת הצבא כי קיבל את השגת המוקד להגנת הפרט ולא יהרוס את בית משפחתו בעקרבה של חשוד בביצוע פיגוע דקירה בעיר העתיקה בירושלים במרץ 2018. הצבא מודיע כי "לאחר בחינת כלל נסיבות העניין, לרבות השגתך שבסמך וצרופותיה, הוחלט שלא להורות על הריסת בית המחבל".
עדכונים
6.9.2018
בצעד חריג קיבל הצבא השגה של המוקד להגנת הפרט כנגד הריסה עונשית: הבית בעקרבה לא ייהרס בשל "נסיבות העניין"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב