שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
השגה בהולה – הריסת בית משפחת דאר יוסף, בכפר כובר ברמאללה
מסמכים אחרים | 15.8.2018
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס בכפר כובר את בית משפחתו של חשוד בביצוע פיגוע דקירה בהתנחלות אדם ביולי 2018. בבית גרים הורי החשוד וארבעת אחיו, בני 13–18. המוקד טוען כי המשפחה הופתעה מהחשדות נגד בנם, וכי לו היו סימנים מקדימים למעשה הם היו פועלים למנוע אותו. המוקד מוסיף שהריסת הבית תפגע בחפים מפשע, דבר המהווה הפרה של הדין הבינלאומי ומנוגד לזכויות יסוד. המוקד מציין כי הריסת הבית לא מידתית, ומבקש כי תועבר למשפחה התייחסות מפורטת על מידת המעורבות של הבן בפיגוע.
עדכונים
29.8.2018
הצבא הרס בית מגורים בגדה המערבית: המשפחה בחרה שלא לעתור כנגד צו ההריסה בשל אי-אמון במערכת המשפט הישראלית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב