שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 28.08.2018
מסמכים אחרים | 28.8.2018
101 בתים בהם ביצע הצבא מדידות וטרם הוּצאו צווי הריסה: נכון ליום 28.08.2018.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב