שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | 4340-18 | 23.8.2018
מחיקת ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להאריך את רישיון הישיבה בישראל של פלסטיני בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים בשל אי-קבלת עמדת גורמים. בית הדין קובע כי האיש קיבל את הסעד המבוקש וכי רישיון הישיבה שלו הוארך. בית הדין מתייחס גם לפן העקרוני של אי-הארכת הרישיון, וקובע שמשרד הפנים מחויב להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למי שפועל בהתאם לנהליו: "תושב האזור הנמצא בהליך המדורג (ואוחז בהפניות להיתרי מת"ק או במעמד ארעי) ואשר הגיש את הבקשה להארכת אשרתו במועד הקבוע בנוהל, יאריך המשיב [משרד הפנים] את אשרתו בחודש כחודשו עד לקבלת עמדת גורמי הביטחון, אם לא נתקבלה במועד המאפשר הארכה לשנה/שנתיים".
עדכונים
26.8.2018
בעקבות ערר של המוקד להגנת הפרט: בית הדין לעררים קבע כי יש להאריך את אשרותיהם של מבקשי איחוד משפחות שפעלו בהתאם להנחיות משרד הפנים, גם אם טרם התקבלה עמדת גורמי הביטחון בעניינם
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב