שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובת העותרים
כתבי בי דין | 10196/16 | 15.10.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות לה להתיר לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות ממערב לגדר להיכנס ל"מרחב התפר" במשך שנתיים. המוקד דוחה את טענת המדינה כאילו קרקעות האיש ומשפחתו כלל לא נמצאות ב"מרחב התפר", ומדגיש שבתגובתה לא טרחה המדינה לציין היכן הן כן נמצאות כביכול. המוקד מציין שלפי מפת הצבא עצמו החלקה נמצאת ב"מרחב התפר", ולכן הוא מציע שהמדינה תשוב ותבחן את עמדתה ותנפיק את ההיתר המבוקש.
עדכונים
9.8.2018
סוד החלקה הנעלמה: המדינה הנפיקה היתר כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטיני לצורך עיבוד אדמותיו, לאחר שמשך שנתיים התעקשה כי חלקתו לא מצויה במרחב
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב