שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 10196/16 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 10196/16 | 11.2.2018
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטיני תושב קפין שאדמותיו נמצאות ממערב לגדר ההפרדה להיכנס ל"מרחב התפר" במשך שנתיים. המדינה מעדכנת כי הוסכם בינה לבין המוקד שתותר כניסת האיש לאדמותיו כל עוד לא יתקבל מידע שלפיו הן אינן ב"מרחב התפר", ובלבד שיימצא שלא נשקפת ממנו סכנה ביטחונית. בנוסף, הוסכם שאם יישקל לבטל את ההיתר, יוזמן האיש לבירור בטרם תתקבל החלטה.
עדכונים
9.8.2018
סוד החלקה הנעלמה: המדינה הנפיקה היתר כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטיני לצורך עיבוד אדמותיו, לאחר שמשך שנתיים התעקשה כי חלקתו לא מצויה במרחב
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב