שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 35385-11-17 כראג'ה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה ובקשה לדחיית העתירה
כתבי בי דין | 35385-11-17 | 20.2.2018
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב