שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 35385-11-17 - כראג'ה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 35385-11-17 | 15.11.2017
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב