שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תגובה מטעם המשיבה
כתבי בי דין | 4860/17 | 17.7.2018
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים להורות למדינה לחדול מהפרת פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם, והמדינה לא עמדה בו. המדינה טוענת בתגובתה כי "בשל חילופי כוח אדם של הגורם המטפל בתיק [...] נוצרה תקלה בהעברת הטיפול לגורם מקצועי חלופי אחר". המדינה מציינת כי היא פועלת על מנת שההחלטה בעניינם של הילדים תתקבל בהתאם למועדים שקצב בית הדין.
עדכונים
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב