שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
פסיקה | 4860/17 | 18.7.2018
החלטת בית הדין לעררים לפסוק הוצאות בסך 3,000 ש"ח לטובת המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-קיום פסק דין בערר שהגיש המוקד. בפסק הדין נקבע סד זמנים לטיפול בבקשה לרישום ילדיו של תושב ירושלים שמת לפני שהסדיר את מעמדם. המדינה לא קיימה את פסק הדין ולא התחילה לטפל בו. בית הדין קובע כי "נוכח מחדלו של המשיב ביישום פסה"ד שניתן בערר זה, יישא בהוצאות העוררים בסך 3,000 ש"ח".
עדכונים
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב