שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בקשה מטעם העוררים
כתבי בי דין | 4860/17 | 29.5.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים כי יורה למדינה לחדול מהפרתו של פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם. המוקד טוען כי התנהלות המדינה מהווה הפרה בוטה של פסק הדין ופוגעת פגיעה קשה בילדים קטנים ויתומים. המוקד מזכיר את הודעת משרד המשפטים כי "בית הדין לעררים רשאי לדון" בבקשות לפי פקודת ביזיון בית הדין "הגם שהליך כזה לא קבוע בדין".
עדכונים
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב