שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
כתבי בי דין | 4860/17 | 8.11.2017
ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. האב מת לפני שהסדיר את מעמד הילדים. המוקד טוען שהחלטת משרד הפנים מנוגדת לדין הבינלאומי והופכת את הילדים לחסרי מעמד בעולם; והיא פוגעת בכבוד האדם שלהם, בזכותם לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד. המוקד מציין גם שמשרד הפנים לא נימק את דחיית ההחלטה, ובכך הפר את עקרונות המינהל התקין.
עדכונים
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב