שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הסדרת מעמדם החוקי של ילדים לתושבי קבע שאיבדו את מעמדם ושבקשת ההורה המשמורן שלהם לפתיחה בהליך להשבת מעמד אושרה
מסמכים אחרים | 23.7.2018
עדכונים
25.7.2018
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש להעניק מעמד חוקי לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב