שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית כתב תגובה ובקשה לסילוק על הסף
כתבי בי דין | 34490-03-18 | 23.5.2018
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לאשתו של פלסטיני המוחזק בכלא רמון לשם ביקור אצלו. המדינה מבקשת כי בית המשפט ידחה את העתירה על הסף "בהעדר עילה להתערבותו", או לחלופין ידחה את העתירה הואיל ונגד האישה מוזנת מניעה ביטחונית. המדינה טוענת כי לאישה אין זכות כללית להיכנס לתחומי מדינת ישראל, וכי גורמי הביטחון אף סבורים שהיא עלולה לסכן את ביטחון המדינה.
עדכונים
22.7.2018
לאחר מאבק בן שנתיים, ורק בעקבות התערבות המוקד: הצבא התיר לתושבת הגדה המערבית להיכנס לישראל לצורך ביקור בן זוגה הכלוא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב