שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 34490-03-18 | 15.3.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לאשתו של פלסטיני המוחזק בכלא רמון לצורך ביקור אצלו. האישה לא ראתה את בעלה למעלה משנה וחצי. המוקד מציין כי האישה תבקר אצל בעלה באמצעות הסעה של הצלב האדום המביאה אותה ישירות לכלא, בלי לעצור בישראל, וכי במהלך הביקור מפרידה זגוגית בין המבקרת לבין הכלוא כך שגם אם נשקפת ממנה סכנה, הרי שזו נמוכה מאוד, ואף יש למדינה אפשרות להגביר את הפיקוח. המוקד טוען שהחלטת המדינה אינה סבירה, אינה מידתית, פוגעת בזכות האישה ובעלה לחיי משפחה ומנוגדת לכללי המנהל התקין.
עדכונים
22.7.2018
לאחר מאבק בן שנתיים, ורק בעקבות התערבות המוקד: הצבא התיר לתושבת הגדה המערבית להיכנס לישראל לצורך ביקור בן זוגה הכלוא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב