שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת כניסה לישראל לפלסטינים המצויים בהליכי איחוד משפחות, בשל חובות כספיים - _____ אבו גרבייה ת"ז ______
מסמכים אחרים | 9.7.2018
תשובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות מניעת כניסתו לישראל מהגדה המערבית של יליד הגדה המערבית הנמצא בהליך לאיחוד משפחות עם תושבת ירושלים המזרחית, בשל חוב כספי שיש לו. הצבא מסביר כי שלילת ההיתר נבעה מתקלה טכנית שתוקנה עם גילויה. הצבא מדגיש כי "מניעת כניסה לחייבים פלסטינים בשל חובות כספיים אינה חלה על היתרים הומניטאריים, ובכלל זה על היתרי איחוד משפחות".
עדכונים
18.7.2018
בעקבות התערבות המוקד: הצבא חזר בו מהניסיון לבטל – בשל חובות כספיים – היתר שניתן מתוקף הליך לאיחוד משפחות
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב