שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' תגובת העותרים להודעה המעדכנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 4427/16 | 9.7.2018
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירתו לאפשר לפלסטינים המשתתפים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע או אזרחים וחיים בישראל במשך שנים מכוח היתרי שהייה מתחדשים או במעמד של תושבות ארעית לצאת לחו"ל ולשוב דרך נתב"ג. המוקד שב ועומד על זכותה של אוכלוסייה זו לצאת לחו"ל דרך נתב"ג בדומה לכל תושב אחר במדינה, ושפגיעה בזכות לחופש התנועה או הגבלתה צריכה להתבצע באמצעות חקיקה ראשית בלבד. כמו כן טוען המוקד שהמדינה לא הצביעה על המקור המשפטי שמכוחו מנוע ציבור גדול זה מלכתחילה מיציאה לחו"ל דרך נתב"ג, ומוסיף שאין צידוק ביטחוני לפגיעה גורפת בזכויות יסוד של אנשים אלה ובני משפחותיהם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב