שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הזכות לחיי משפחה של פלסטינים בגדה המערבית - מענה הצבא למוקד, יולי 2018
מסמכים אחרים | 8.7.2018
תשובת הצבא לדרישת המוקד להגנת הפרט לשנות את מדיניותו המגבילה ביחס לבקשות לאיחוד משפחות של פלסטינים הרשומים כתושבי הגדה המערבית שנישאו לאזרחים זרים וחיים עמם בגדה המערבית. הצבא מתאר את שלבי הנוהל הקיים, שבמסגרתו הרשות הפלסטינית היא המוסמכת להעביר את הבקשות, ובהמשך הבקשה נבחנת על ידי הצד הישראלי. הצבא מציין שעל פי פסיקת בג"ץ משנות ה-80, "אין פסול במדיניות מצמצמת של אישור בקשות להגירה מחמת נישואין, בשים לב לכך שהבקשות הפכו לדרך של הגירה רבת ממדים אל תוך האזור". לבסוף טוען הצבא כי "לא קיים פגם במדיניות הנוהגת ביחס לטיפול בבקשות איחוד משפחות המתקבלות מהצד הפלסטיני, כל בקשה נבחנת לגופה, בהתאם לנסיבות הפרטניות, ובשים לב לשיקולים המדיניים והביטחוניים הרלוונטיים לעניין".
עדכונים
15.7.2018
הצבא למוקד: אין כל פגם בהקפאה המוחלטת של איחוד משפחות בשטחים הכבושים
1.11.2018
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש לבטל את ההקפאה המוחלטת על איחוד משפחות בשטחים הכבושים ולאפשר לאזרחי חו"ל שנישאו לפלסטינים להשתקע בשטחים כחוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב