שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הזכות לחיי משפחה של פלסטינים בגדה המערבית - פניית המוקד לצבא, מאי 2018
מסמכים אחרים | 16.7.2018
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לשנות את מדיניותו המגבילה ביחס לבקשות לאיחוד משפחות של פלסטינים הרשומים כתושבי הגדה המערבית שנישאו לאזרחים זרים וחיים עמם בגדה המערבית. המדינה הקפיאה את הטיפול בבקשות מסוג זה בשנת 2000, ולמעט מחווה מדינית חד-פעמית ב-2007 ומקרים הומניטאריים חריגים, בקשות חדשות כלל אינן מתקבלות או נבחנות. המוקד טוען כי מאחורי מדיניות זו לא עומד שיקול ביטחוני, ומעלה חשש שהמניע הוא "שיקולים דמוגרפים-גזעניים". המוקד מוסיף כי המדיניות מנוגדת לחוק ואינה מידתית, וכי היא פוגעת בזכות לחיי משפחה ובזכויות הילד.  
עדכונים
15.7.2018
הצבא למוקד: אין כל פגם בהקפאה המוחלטת של איחוד משפחות בשטחים הכבושים
1.11.2018
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש לבטל את ההקפאה המוחלטת על איחוד משפחות בשטחים הכבושים ולאפשר לאזרחי חו"ל שנישאו לפלסטינים להשתקע בשטחים כחוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב