שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 3286/18 - עויסאת ואח' נ' שר הפנים ואח' ערר
כתבי בי דין | 3286/18 | 15.5.2018
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לבטל שנית את מעמדו של יליד הגדה מערבית, בעל היתרי שהייה זמניים, בן לתושבת ירושלים, לשהות בעירו, לאחר שדודו ביצע פיגוע דריסה. המוקד טוען כי שלילת ההיתרים בגין מעשי הדוד מטעמי הרתעה מנוגדת לחוק ולפסיקות בעניין, ונעשתה ללא סמכות. המוקד מדגיש כי לא נשקפת מהצעיר כל סכנה ביטחונית. בנוסף טוען המוקד כי גירושו של הצעיר יפגע בזכויות היסוד שלו לכבוד ולחיי משפחה. המוקד מציין כי הערר הקודם שהגיש בעניינו נמחק וכי נפסקו לטובתו הוצאות לאחר שתקבלו טענותיו כי ההליך שניהל משרד הפנים היה פגום מהיסוד.
עדכונים
8.7.2018
משרד הפנים עומד על החלטתו לגרש מירושלים את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: המוקד להגנת הפרט ערר כנגד ההחלטה
3.10.2018
המוקד לבית הדין לעררים: יש להכריע בשאלת סמכותו של שר הפנים לגרש משיקולי הרתעה את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע, בטרם תידון שאלת הצגת החומר החסוי העומד, לכאורה, בבסיס ההחלטה
3.8.2020
בית הדין לעררים פסל בשנית את החלטת שר הפנים לגרש "מטעמי הרתעה" את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: עניינם יושב לבחינה נוספת במשרד הפנים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב