שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1775/18 - נמר ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
פסיקה | 1775/18 | 4.7.2018
החלטת בית הדין לעררים להשית הוצאות על המדינה בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין רישום ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית במרשם האוכלוסין הישראלי. בית הדין מקבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על המדינה בשל אי-קבלת החלטה בעניינם של הילדים כפי שהתחייבה בפני בית הדין. בית הדין קובע כי על כל שבוע של עיכוב בהחלטה מאז 23.4.2018, היום שבו הייתה המדינה אמורה לקבל את ההחלטה, יוטל עליה קנס של 200 ש"ח. בית הדין מותח ביקורת על התנהלות המדינה ומדגיש כי "אין למשיב הרשות או הזכות להימנע מלקיים את הוראותיו".
עדכונים
5.7.2018
רק בכוח: בית הדין לעררים השית הוצאות על משרד הפנים במטרה לאלץ אותו להכריע תוך זמן סביר בבקשותיהם של תושבי ירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב