שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1775/18 - נמר ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול מחאה ובקשה חוזרת מטעם העוררים
כתבי בי דין | 1775/18 | 3.7.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט כי בית הדין לעררים ישית הוצאות על המדינה בשל אי-קיום הוראותיו. ביום 23.4.2018 הייתה המדינה אמורה לתת החלטה בעניין רישום ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית במרשם האוכלוסין הישראלי. ערר שהגיש המוקד בעניינם תלוי ועומד, אבל החלטה בעניינם לא התקבלה עד לרגע הגשת הבקשה. המוקד טוען כי המדינה פוגעת ומזלזלת בהוראות הדין, וכי על בית המשפט להשית עליה הוצאות לדוגמה.
עדכונים
5.7.2018
רק בכוח: בית הדין לעררים השית הוצאות על משרד הפנים במטרה לאלץ אותו להכריע תוך זמן סביר בבקשותיהם של תושבי ירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב