שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בתיק על תושבות בישראל, אחריות אישית לעומת ענישה קולקטיבית
מאמרים | 2.7.2018
מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה
עדכונים
12.7.2018
המדינה בערעור על החלטת בית הדין לעררים: לשר הפנים יש סמכות לגרש אישה מביתה בשל מעשה המיוחס לבנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב