שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1308/17, 2055/17 - ראש מועצת הכפר עין יברוד ואח' נ' הכנסת ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 2055/17 | 10.6.2018
עדכונים
10.6.2020
בג"ץ ביטל את חוק ההסדרה להכשרת הפקעת אדמות פרטיות בגדה המערבית: "החוק אינו צולח את מבחן המידתיות ועל כן אינו חוקתי"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב