שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4177/18 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 4177/18 | 7.6.2018
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט שלא להרוס את בית משפחתו של נאשם בביצוע פיגוע במבוא דותן במארס 2018. בית המשפט קובע כי "במכלול נסיבות העניין ובגדרה של ההלכה הפסוקה" אין מקום להתערבותו, ודוחה את טענת המוקד שאין להרוס את בית משפחתו של אדם שטרם הורשע. השופטים קובעים שאין זה "מקרה 'גבולי' של ראיות מנהליות". בית המשפט אף דוחה את טענת המוקד כי בני משפחתו של האיש לא ידעו על כוונתו לבצע פיגוע, וקובע כי לפי פסיקות עבר "היעדר ראיה בדבר מודעות ומעורבות מצד קרובי המפגע אינו מונע כשלעצמו את הפעלתה של הסמכות", וכי ההריסה מכוונת רק לדירה שבה התגורר האיש ולא ליתר הדירות במבנה.
עדכונים
7.6.2018
בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה בת 3 נפשות בגדה המערבית: נקבע כי חפותם של המתגוררים בבית, והנזק שעלול להיגרם לבניין כולו, אינם עילות מספקות לביטול צו ההריסה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב