שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 60135-05-18 | 28.5.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תיקון לחוק הכניסה לישראל ונגד החלטת שר הפנים לשלול את מעמדו של תושב ירושלים שהורשע בהריגתו של אזרח ישראלי. התיקון לחוק מסמיך את שר הפנים לשלול את מעמד הקבע של פלסטינים תושבי ירושלים בנימוק של הפרת אמונים למדינת ישראל. המוקד טוען כי שלילת התושבות מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למשפט הבינלאומי, לעקרון שלטון החוק ולחובת ההגינות השלטונית, וכי אין היא סבירה או מידתית. המוקד מדגיש כי האיש משתייך לאוכלוסייה הילידית של ירושלים וכי מעולם לא הייתה לאוכלוסייה זו חובת אמונים כלפי המדינה שאליה סופחו בעל כורחם, וכן שדרישה כזאת מנוגדת לדין הבינלאומי.
עדכונים
29.5.2018
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבית המשפט המחוזי: תיקון החוק המאפשר שלילת מעמד קבע בגין "הפרת אמונים" הינו בלתי חוקתי, והחלתו למפרע פסולה
6.11.2018
בית המשפט המחוזי: הדיון בעתירות המוקד להגנת הפרט כנגד שלילת מעמדם של תושבי קבע מירושלים המזרחית בעילה של "הפרת אמונים" יועבר לבג"ץ מפאת חשיבות הנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב