שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ דוחה עתירה כנגד הוראות הפתיח באש המופעלות בעזה
מאמרים | 3003/18 | 26.5.2018
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב