שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1806/16 - חטיב ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ערר
כתבי בי דין | 1806-16 | 1.5.2016
עדכונים
24.5.2018
פסק דין תקדימי של בית הדין לעררים פוסל החלטה של משרד הפנים לגרש מירושלים אֵם בשל מעשי בנה
12.7.2018
המדינה בערעור על החלטת בית הדין לעררים: לשר הפנים יש סמכות לגרש אישה מביתה בשל מעשה המיוחס לבנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב