שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1806/16 - חטיב ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין
פסיקה | 1806-16 | 23.5.2018
קבלת ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה לגרש את אימו של נער שנחשד בדקירת שוטר מג"ב בירושלים ב-2015. האם, ילידת הגדה המערבית, נישאה לתושב ירושלים וגרה עמו בעיר משנת 1996. בית הדין קובע כי אין למשרד הפנים סמכות לגרש את מי שחיה בירושלים באופן חוקי רק כדי להענישה על מעשיו של אחר, גם אם מדובר בבן משפחה. בית המשפט מדגיש כי אין מידע קונקרטי שעשוי להעיד כי האם מסוכנת; כי חוק האזרחות לא מתיר למשרד הפנים לגרש אדם מבית שגר בו עשרים שנה רק בשל הרצון להרתיע או להעניש; וכי "אחריות הורית" לא יכולה להיות סיבה להפסקה של הליך לאיחוד משפחות.
עדכונים
24.5.2018
פסק דין תקדימי של בית הדין לעררים פוסל החלטה של משרד הפנים לגרש מירושלים אֵם בשל מעשי בנה
12.7.2018
המדינה בערעור על החלטת בית הדין לעררים: לשר הפנים יש סמכות לגרש אישה מביתה בשל מעשה המיוחס לבנה
7.1.2019
בית המשפט לעניינים מנהליים דוחה את ערעור המדינה וקובע: לא ניתן לגרש מטעמי "הרתעה", "ענישה" או "אחריות הורית" אֵם שבנה נחשד בביצוע פיגוע, ואילו היא אינה נחשדת בדבר. החלטת שר הפנים חייבת "להיות מבוססת על שיקולים ממין העניין"
9.7.2020
פסק דין תקדימי של בית המשפט לעניינים מנהליים: החלטת שר הפנים שלא לשדרג את מעמדה של פלסטינית החיה בישראל שנים רבות מתוקף הליך לאיחוד משפחות, בשל מעשי בנה, "סוטה באופן קיצוני ממתחם הסבירות, ואינה נשענת על תשתית מנהלית מינימלית"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב