שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ילדות אזוּקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דוחות | 29.4.2018
עדכונים
29.4.2018
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט: ילדות אזוּקה - מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב