שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 מתן היתרי כניסה למרחב התפר לפלסטינים מהגדה המערבית
מסמכים אחרים | 3074/18 | 27.6.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לפי חוק חופש המידע בעניין מתן היתרי כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטינים מהגדה המערבית. המוקד מבקש לדעת כמה בקשות לקבלת היתרים ל"מרחב התפר" הוגשו בין השנים 2014 ו-2017, כמה מהן אושרו, כמה לא נענו, מה הסיבה לסירוב, כמה מהבקשות אושרו אחרי השגה, בירור רמת"ק או במסגרת עתירה לבג"ץ, וכמה מההיתרים ניתנו לתקופה קצרה מפרק הזמן המרבי הקבוע בנהלים. המוקד מבקש שהתשובות יפולחו לפי שנים ולפי נושאי הבקשות להיתרים.
עדכונים
19.4.2018
המוקד בעתירה לבג"ץ: להורות לצבא למסור מידע בנושא היתרי כניסה ל"מרחב התפר" במענה לבקשה שהוגשה לפני למעלה מתשעה חודשים
3.1.2019
על פי נתוני הצבא: עליה דרסטית במניעת גישה של חקלאים פלסטינים לאדמותיהם שבגדה המערבית אך מעבר לחומת ההפרדה. ברוב רובם של המקרים, העילה למניעה אינה ביטחונית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב