שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
טיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי רצועת עזה
מסמכים אחרים | 2852/18 | 17.10.2017
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב