שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2852/18 - עמותת גישה ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 2852/18 | 10.4.2018
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב