שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים לשנת 2017
מסמכים אחרים | 10.4.2018
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2017 הפקיעה המדינה את תושבותם של 35 איש, בתוכם 17 נשים ו-4 קטינים. עוד מוסר משרד הפנים כי המדינה השיבה את תושבותם של 51 אנשים וכי הוגשו 57 בקשות להשבת תושבות באותה השנה.
עדכונים
10.4.2018
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע שהגיש המוקד: בשנת 2017 נשלל מעמדם של 35 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב