שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4601/17, 6079/17 - קוידר ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 6079/17 | 15.3.2018
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט ועתירה של עורכת דין פרטית להעניק מעמד של תושבות ארעית לפלסטיני ופלסטינית החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליכים לאיחוד משפחות. המוקד ועורכת הדין ביקשו לשדרג את מעמד הפלסטינים בעקבות החלטת שר הפנים להכיר בפלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף 2003, בכפוף לעמידה בתנאי סף, כתושבים ארעיים. בית המשפט דוחה את העתירות בשל קיומו של סעד חלופי בדמות הגשת ערר לבית הדין לעררים, על אף שהדבר מצוי מחוץ לסמכותו של בית הדין. בית המשפט קובע כי טענות המוקד ועורכת הדין מכוונות כלפי קביעה ספציפית של אי-עמידה בתנאי המדיניות, וכי אין טענות עקרוניות נגד המדיניות החדשה, ולכן אין צידוק לדון בכך בבג"ץ.
עדכונים
20.3.2018
בהחלטה תמוהה, סירב בג"ץ לבחון לגופה את עתירת המוקד נגד החלטת שר הפנים שלא לשדרג את מעמדה של פלסטינית החיה בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: בלית ברירה, יפנה המוקד לבית הדין לעררים, על אף שלא נתונה לו הסמכות החוקית בעניין
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב