שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1326/17 - אבו עודה ואח' נ מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה ואח' תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | 1326/17 | 5.3.2018
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט וארגון מען למצוא פתרונות שיפחיתו את העומס והצפיפות בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ובלשכת התעסוקה בוואדי ג'וז שבירושלים המזרחית. המדינה אינה חולקת על טענת הארגונים כי "מספר המבקשים לקבל שירות במתחם רב ונוצרים, במקרים רבים, עומסים משמעותיים בתור ההמתנה לבידוק ביטחוני". היא מציינת כי התקיימה ישיבה בעניין בלשכת שר הפנים וכי נבחנת אפשרות להוסיף עמדות לקבלת קהל בלשכה ולשפר את התנאים הפיזיים מחוץ ללשכה. כמו כן, המדינה בוחנת, לטענתה, הקמת לשכות משנה בירושלים המזרחית והתקנת גלאי מתכות שיקל על העומס בכניסה ללשכות.
עדכונים
13.3.2018
ביום חמישי, 15.3.2018 ידון בג"ץ בעתירה נגד התנאים הבלתי אנושיים בלשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית
18.3.2018
בג"ץ קובע: המצב בלשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בירושלים המזרחית "לא משביע רצון בלשון המעטה"; על המדינה לשים הסוגיה בסדר עדיפות גבוה ולפעול ביצירתיות לפתרון המצב
13.5.2018
המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען: השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק. יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית
24.6.2018
המדינה הודיעה על הצעתה להתמודדות עם התנאים הבלתי אנושיים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית: אין בהצעה כל טיפול ממשי בעומס הקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, אך תושבי העיר הפלסטינים יוכלו מעתה לקבל שירות בכל לשכות שירות התעסוקה בעיר
1.7.2018
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: אין ב"פתרונות" שהציעה המדינה כדי להקל על העומס בכניסה למבנה המשותף ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית
10.7.2018
צו על תנאי בעתירת המוקד וארגון העובדים מען: על המדינה להסביר מדוע לא מצאה פתרון לבעיית העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בכניסה למבנה המשותף ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית
30.9.2019
בעקבות עתירת המוקד וארגון מען שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית. בג"ץ: "אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב