שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1889/18 | 5.3.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מתייחסת לקבוצה זו כאל "עובדים זרים" ומחילה עליהם שורה של תקנות מכבידות המייקרות את העסקתם בכ-20% לעומת תושבי קבע, ובכך היא פוגעת בכושר השתכרותם וביציבותם התעסוקתית. המוקד עומד על כך שאנשים אלו הם תושבים בפועל של מדינת ישראל, ושרק בשל "הוראת השעה" מעמדם ככאלה אינו מוכר. המוקד מוסיף כי המדינה פוגעת בזכותם לכבוד, לפרנסה לשוויון ולחופש העיסוק.
עדכונים
6.3.2018
המוקד בעתירה לבג"ץ: על ישראל להשוות את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל עם משפחותיהם דרך קבע לאלו של תושבי המדינה, שכן מרכז חייהם וכל זיקותיהם מצויות במדינה
3.6.2018
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: בוטל היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, ואלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה
7.3.2019
עם פרסום הנחיית רשות המסים: פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל מוכרים מעתה כעובדים מקומיים בכל הנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה והחרגה של מעסיקיהם מתשלום היטל עובד זר
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב