שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 628/18 - כמיל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 628/18 | 28.2.2018
דחיית עתירתו של המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס חדר ומטבח בבית בקבטיה שבו גרה משפחת אחד הנאשמים בביצוע פיגוע בכפר קאסם באוקטובר 2017. בעקבות טענות המוקד כי אחי הנאשם הסגיר אותו לרשות הפלסטינית, וכי ההריסה תותיר את המשפחה ללא מטבח ועלולה לפגוע בדירה כולה, הודיעה המדינה על אטימת חדרו של הנאשם בלבד. בית המשפט אמנם מדגיש כי עובדת ההסגרה מן הראוי שתעמוד כשיקול מרכזי בהפעלת הסמכות להריסת הבית, אך בד בבד קובע כי אין ביכולתו להתערב בשיקול דעת זה. לאור צמצום היקף ההריסה נקבע כי "נשמר יחס ראוי בין האישומים החמורים המיוחסים למפגע לבין הסבל שייגרם לבני המשפחה כתוצאה מהחרמה ואטימה של החדר".
עדכונים
1.3.2018
בג"ץ אישר אטימה עונשית של חדר בבית משפחה בגדה המערבית: היקף צו ההריסה צומצם בעקבות חוות דעת הנדסית שהגיש המוקד במסגרת העתירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב