שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 1440/18 | 19.2.2018
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של עצור פלסטיני מאזור חברון. טרם הגשת העתירה עמד המוקד בקשר עם מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) במשך שלושה ימים, שבסופם נמסר למוקד כי האיש "לא נמצא". במהלך הדיון שואל המוקד מדוע לא עדכנו המשיבים את משפחתו של העצור בדבר מקום החזקתו, על אף שזה היה ידוע להם; והמדינה משיבה כי תקלה גרמה לאיחור בפניית המשל"ט למשטרה בבקשת המידע. השופטת שואלת את המשיבים אילו לקחים הופקו מתקלה זו, והמשיבים עונים כי "הנהלים בעניין זה יחודדו".
עדכונים
20.2.2018
רק 96 שעות לאחר מעצרו של צעיר פלסטיני, מסרו הרשויות למשפחתו היכן הוא מוחזק: בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד בעניינו, נדרשות הרשויות להגיש לבית המשפט סיכום בדבר הפקת לקחים מהמקרה
28.3.2018
בעקבות עתירת הביאס קורפוס של המוקד: ישראל חידדה את ההנחיות לאיתור עצורים ופועלת לגיבוש נוהל מקיף בנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב