שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון - עדכון הצו מיום ו' בשבט התשע"ח (22 בינואר 2018)
מסמכים אחרים | 7.2.2018
עדכון לצו איסור יציאה שהוצא נגד תושב ירושלים המזרחית. בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט מסייג משרד הפנים את הצו כך שיתאפשר לאיש לצאת למרוקו לעשרה ימים כדי להשתתף בתערוכת ספרים בינלאומית, בכפוף להתחייבות לא לצאת למדינות אחרות ולהפקדת ערבות בסך 5000 ש"ח.
עדכונים
11.2.2018
בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט: שר הפנים התיר את נסיעתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, נגדו הוצא צו איסור יציאה מן הארץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב