שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו איסור יציאה מן הארץ מטעמי ביטחון - מר _____ ב', מ"ז ______
מסמכים אחרים | 22.1.2018
צו איסור יציאה מהארץ שהוצא נגד תושב ירושלים המזרחית, בכיר בווקף. על פי הצו, לאיש "קשרים עם פעילי חמאס בחו"ל" ויש "חשש ממשי שיציאתו מן הארץ תיצור סיכון לביטחון המדינה". הצו תקף לחודש, שבמהלכו ניתנים לאיש שבועיים להגיש השגה, ולאחר בחינתה תיבחן האפשרות להאריך את הצו למשך שלושה חודשים.
עדכונים
11.2.2018
בעקבות השגת המוקד להגנת הפרט: שר הפנים התיר את נסיעתו לחו"ל של תושב ירושלים המזרחית, נגדו הוצא צו איסור יציאה מן הארץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב