שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: צמצום או חלופות למעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית - מענה
מסמכים אחרים | 6.11.2016
עדכונים
4.2.2018
הצבא דבק בפרקטיקה הפסולה של מעצרי לילה טראומטיים של קטינים בגדה המערבית: הפיילוט לזימון קטינים לחקירה נותר בתוקף אך נזנח בפועל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב