שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ...), התשע"ח-2018
חקיקה | 17.1.2018
הצעת חוק לפיה יוסמך שר הפנים לשלול את מעמדם של תושבי ישראל אם המעמד ניתן על יסוד פרטים כוזבים; בשל עבירה של פשע שהאדם עבר; או בשל הפרת אמונים. על פי ההצעה, במקרה שאדם ייוותר ללא מעמד של קבע או אזרחות או שאין לו אפשרות לרוכשם, על השר לתת לו רישיון ישיבה אחר.
עדכונים
8.2.2018
ארגוני זכויות אדם למשרד הפנים: חקיקה המאפשרת שלילת מעמד קבע בשל הפרת אמונים הינה בלתי חוקתית ומנוגדת למשפט הבינלאומי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב