שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש"ם-1980 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 7.1.2018]
חקיקה | 7.1.2018
חוק יסוד הקובע כי ירושלים היא בירת ישראל. החוק, שתוקן בינואר 2018, קובע כי הממשלה תידרש לגייס רוב של 80 חברי כנסת על מנת להעביר לישות מדינית אחרת "כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים", ועם זאת די ברוב של 61 חברי כנסת לביטול שריון זה. בנוסף, החוק מאפשר לשנות את הגבולות המוניציפליים של העיר ברוב רגיל של חברי כנסת ואינו מחייב רוב של 61 כבעבר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב