שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תשובה לבקשת חופש מידע - מספר העצורים הקטינים המוחזקים בשב"ס 26.12.2017
מסמכים אחרים | 26.12.2017
עדכונים
26.12.2017
מנתוני שירות בתי הסוהר עולה: בחמשת החודשים האחרונים של שנת 2017 הוחזקו מאות קטינים פלסטינים במתקני שב"ס
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב