שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | 1610/17 | 18.6.2017
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב