שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 5037/08 - חליל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 5037/08 | 19.12.2017
קבלת ערעורה של תושבת ירושלים המזרחית שמעמדה נשלל בשל מגוריה בארצות הברית. בית המשפט קובע כי על שר הפנים "להתחשב במעמדם המיוחד כ'תושבים ילדים'", וכי על אף שהמתווה להשבת תושבות במסגרת המדיניות המקלה קובע כי לאדם יינתן תחילה מעמד ארעי למשך שנתיים, במקרה של האישה מתקיימות נסיבות המצדיקות לסטות מכך ויש להשיב לה את מעמדה לאלתר. בית המשפט מוסיף כי "השילוב בין זיקתה המקורית של המערערת למקום מגוריה לבין הפן ההומניטרי הקשור בשהייתה ארוכת השנים בישראל – מכריע במקרה זה את הכף". בית המשפט פוסק לטובתה של האישה הוצאות בסך 40,000 ש"ח.
עדכונים
21.12.2017
בית המשפט העליון לשר הפנים: יש להשיב לאלתר את מעמדה של תושבת ירושלים המזרחית, שנשלל בעקבות מגוריה בחו"ל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב